Ege Bölgesi

Ege bölgemiz zengin ve iklimiylede turistlik bir bölgemizdir.
Saniyeleriylede ön planda olan bölgemiz, adini her sekilde duyurmayi basarmistir.


ege bölgesi

Diğer kıyı bölgelerimizde olduğu gibi Ege Bölgesi de adını komşu olduğu denizden almıştır.

DAĞLARI: Bölgenin kıyı kesiminde kırıklı dağlar vardır. Dağlar kıyıya dik olarak uzanmaktadir. Bunlar kaz, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağlarıdır. Batı Anadolu’da ise Emir, Murat ve Sandıklı dağları bulunmaktadir.

OVALARI: Ülkemizde çöküntü (Graben) ovalarının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay ovaları bu ovalardandır.

Ayrıca kıyıda Menemen ve Balat delta ovaları bulunur.
AKARSULARI: Doğu-Batı yönünde akışa sahip olan akımları yazları düşen akarsular; Bakırçay, Gediz, Büyükmenderes ve Küçükmenderes’dir. Çöküntü ovaları içinde akan akarsuların yatak eğimleri azdır dolayısıyle akarsular yataklarında Menderes (Büklüm) çizerek akarlar.
GÖLLERİ: Ege Bölgesi doğal göl bakımından zengin değildir. Bölgenin başlıca gölleri alüvyal set oluşumlu Bafa ve Marmara Gölleridir.
İKLİMİ: Kıyı kesiminde Akdeniz İklimi görülür. Bu iklim Dağların denize dik uzanmasından dolayı iç kesimlerede kadar sokulur. İç Batı Anadolu Bölümünde ise karasal iklim görülmektedir.
BİTKİ ÖRTÜSÜ: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde maki, iç kesimlerde ise bozkırdırlar.
NÜFUS VE YERLEŞME: Ege Bölgesinde çöküntü ovalarının olduğu yerlerde nüfus sıktır. Menteşe yöresinde ise engebeli bir arazi olduğu için nüfus seyrektirler.
TARIM VE HAYVANCILIK: Bölgede zeytin, üzüm, pamuk,tütün, incir (kıyı kesiminde), haşhaş, şeker pancarı, tahıllar (iç kesimlerde) yetiştirilmektedir.
Menteşe Yöresinde arıcılık, iç kesimlerde küçükbaş hayvancılık faaliyeti önemlidirler.
YER ALTI KAYNAKLARI: Linyit, krom, zımpara taşı, mermer, demir, uranyum, cıva ve bor çıkarılır.
SANAYİ: Ege Bölgesinin başlıca sanayi kolları: İplik, dokuma, zeytinyağı, alkoloid, şeker fabrikaları, petro-kimya, makine, otomotiv ve çimentodur.
TURİSTİK YERLER: Efes, Milet, Bergama, Sard, Pamukkale

Ayrica zengin topraga ve truslik ortama sahip bir bölgedir.

Ege Bölgesi sık nüfuslanmıştır. 1990 sayımına göre bölge nüfusu 8.2 milyondur. Nüfus yoğunluğu bakımından Marmara Bölgesi’den sonra ikinci sırada yer alır. Bölge nüfusunun yarısından çoğu kentlerde yaşamakta.

Bölge nüfusunun önemli bir bölümü, kıyı kesimi ile çöküntü ovalarında toplanmıştırlar. Kıyı kesiminde de nüfus dağılışı bakımından yöreler arasında önemli farklılıklar görülürler. Ovalarda nüfus yoğun, ovaları ayıran dağlık kesimlerde nüfus seyrektirler. Güneydeki Menteşe yöresi Türkiye’nin en az nüfuslanmış yerlerindendir. İçbatı Anadolu ise genel olarak az nüfuslanmıştırlar.

.5 Turizm İl merkezleri baz alındığında Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan iller şunlardır:

İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Kütahya
Afyonkarahisar
Uşak
Muğla
Ege Denizi'nin yerinde eskiden Egeid karası bulunmaktaydı. Bu kara
parçasının çökmesi sonucunda bugünkü adalar ve yarımadalar meydana
geldi. Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı
olan Enine Kıyı Tipidir. Kıyıda birçok körfez, koy, yarımada ve buruna
rastlanmaktadir. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca
körfezleridir. Reşadiye, Bozburun, Dilek ve İzmir - Karaburun başlıca
yarımadalarıdır. Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun
kıyımızdır. Muğla, 1.100 km. kıyı şeridi ile en uzun kıyıya sahip ildir.

Turuzim acisindan ege,
Turizm Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nden sonra turizm geliri en
fazla ikinci bölgedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü kıyılar deniz
turizmi açısından zengindir. Bunlardan Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum
en ünlülerindendir. Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletleri'nden
kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Bu tarihi
yerler İzmir'deki Efes ve Bergama, Milet, Muğla'da Bodrum Kalesi ve
Halikarnas Müzesi, Kütahya'da ki Frig Vadisidir.Seferihisar’daki Teos
Antik Kenti, Karagöl ve Sığacık Kalesi'dir. Ulubey-Eşme (Uşak)
civarlarında derin vadilerle çevrili dünyanın 2. büyük kanyonları
bulunmaktadır.Aydın-Kuşadası her yıl turist vardır.Ve en çok sevilen
Aydın Kuşadasındadır

Bölge turizminde Denizli'deki dünyaca ünlü Pamukkale' de önemli yer tutmaktadir.

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar