Hallaç

Hallaç bugünkü döşemecilerin bir anlamda dününü simgeliyordu. Osmanlı hanesinde kullanılan yatak, yorgan, döşek gibi ev eşyasında dolgu malzemesi olarak pamuk ya da yün kullanılırdı. Zamanla sertleşen bu dolguyu hallaç, kiriş ve tokmağıyla kabartırdı. Hallaçların hemen hepsi Karadeniz yalısı uşaklarıydı.

Hallaç, basılmış yatakların yününü veya pamuğunu «atarak», ge­rekiyorsa yüzünü değiştirerek yenisi kadar kabarık bir yatak ya­pabilmek için bütün gün boyu çalışır.

Eskiden kullanılan saman yatakların, Köylerde kullanılan ördek veya kaz tüyü yatakların yerini alan yün yatak, gerek sağlık, gerek rahatlık bakımından çok elverişli olduğu için bütün ülkelerde tercih edilir. Fakat son yıllarda, yaylı yataklar ile kauçuk köpüğünden veya plastik maddelerden yapılmış yataklar yün veya pamuk yatağın saltanatını bir parça sarstı, içine gömüiüverdiğimiz rahat, yumuşacık ve sıcacık yün yatak zamanla basılır ve sertleşir. Bu yüzden yatağın yününü ara sıra bir hallaca attırmak gerekir. Yatak yüzü evde yıkanır veya yenisi dikilirken, hallaç da, ya eski tip yay ve tokmakla, ya da üzerinde iğneler bulunan tarak makinesiyle yünün veya pamuğun tıkızlaşmış liflerini açar, içindeki toz ve çöpleri ayırarak eskisi gibi temiz ve yumuşacık yapar.

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar