Makinanin Teknik Özellikleri

Ekmek makinasinin teknik özelliklerini bakarak daha iyi makinanizi tanimis olursunuz.

Güç: 600 W
İzolasyon sınıfı: 1

Gerilim: 230 V~50 Hz
1- Hamur karıştırma kolu
2- Hazne
3- Gövde
4- Kapak
5- Ürün taşıma sapı
6- Açma kapama düğmesi
7- Ölçü kabı
8- Büyük ölçü kaşığı
9- Küçük ölçü kaşığı
10-Hamur karıştırma kolu çıkarma kancası
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di€er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de€erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de€erlerdir. Bu de€erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de€iflebilir.

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar