Tüketici Hizmetleri Hakkinda

Makinizda karsilasilan teknik ariza ve bir cok gerektiren sebelerden dolayi tüketici hizmetlerini ulasabilirsiniz.
Bunun icin bazi hizmet telefonlari ve ilgile yerler mevcuttur.
Sizinde faydalanabieceginiz düsündügümüz önemli bilgiler.

Degerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam
ediyoruz.
Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni
telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu etti-
ğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)
Di€er Numara:
(0216) 585 8 404
* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme
yap›lmaktad›r.
Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950
Tuzla/‹STANBUL
Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan
Ça€r› Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z.
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça süresi.)

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar