NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ

* Altınhisar İlçesi
* Bor İlçesi
* Çamardı İlçesi
* Çiftlik İlçesi
* Ulukışla İlçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülke nüfusunun, 2010 sonu itibariyle 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştığını açıkladı. Niğde Geneli Nüfusu 337.931 . kişiden oluşuyor. Niğde nüfusu giderek düşüyor.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 15,88 oldu. 2009 sonunda nüfus, 72 milyon 561 bin 312 düzeyindeydi. Nüfus son bir yılda 1 milyon 161 bin 676 kişi arttı.
31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişidir.
2010 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.161.676 kişi artmıştır. Nüfusun% 50,2’sini (37.043.182 kişi) erkekler, % 49,8’ini (36.679.806 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.
NİĞDE’DE NÜFUS SAYIM SONUÇLARI
Niğde İli Genelinde Nüfus artış hızı – 5,87 oranında düştü. 2009 yılında 339.921 olan Niğde Nüfusu 2010 yılında 337,931 ‘e düştü.

337.931 olan Niğde genel nüfusunun 167.551 ‘i erkeklerden, 170.380 ‘i ise kadınlardan oluşuyor.

Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı 1229 metre olan Niğde ilinin 2000 yılı Nüfus sayımlarına göre genel nüfus toplamı 348.081 dir. Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya illerine komşu olan Niğde, güneyde Bolkar dağları ile İçel ilinden güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile de Adana ilinden ayrılır. Çamardı ve Ulukışla ilçeleri ise Akdeniz bölgesinde kalmaktadır.

Termal kaynakları, ören yerleri, doğal güzellikleri, dağ ve kış turizm olanakları ve zengin tarihi doku bu güzel kenti turizm merkezi yapabilecek önemli unsurlardır.

Halkın esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Niğde Merkez Organize Sanayi, Bor Deri Organize sanayi ve Birko Koyunlu A.Ş. halı fabrikası ve diğer sanayi kolları Niğde halkı için önemli istihdam alanlarıdır. Elma ağacı sayısında Niğde ili ülke sıralamasında ilk sırada yer alır. Ülke genelinde patates üretiminin ise %25’lik bölümü bu ilde üretilir. Geleneksel el sanatları bakımından Niğde önemli bir ildir. Niğde ilinde üretilen halılar dünyanın birçok ülkesinde müşteri bulmaktadır. Başkent Ankara’ya yakınlığı Kapadokya bölgesinde olması, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bu güzel Anadolu kentini ayrıcalıklı kılmaktadır. Ecemiş Suyu, Ulu ırmak önemli akarsulardır.

Niğde ilinin Merkez ilçe, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere 6 ilçesi mevcuttur. Bor ilçesindeki organize deri sanayi, Çamardı ilçesindeki dağ evi ve Ulukışla ilçesindeki termal kaplıca turizmi Niğde ilinin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

İKLİMİ: Niğde ili karasal iklim kuşağındadır.Niğde ve yakın çevresinin iklim tipini belirlemek amacıyla uygulanan bütün formüller yörenin yari kurak iklim şartlarının etkisi altında kaldığını göstermektedir. Thorntwaite metoduna göre bölgede kış ve ilkbahar ayları haricinde büyük bir su noksanı tesbit edilmektedir. Yani yağışların yetersiz ve buharlaşmayı karşılamadığı, bunun bitkileri ve özellikle ziraat hayatı ile havzanın hidrolojik özelliklerini olumsuz olarak etkilediği görülmektedir.

Tarih

Yapılan araştırmalar günümüzden 100 bin yıl önce bu yörede insanların yaşadığını göster­mektedir. İlk yerleşim yerlerinin Cilalı Taş Devri'nde kurulduğu anlaşılan yöredeki Acemhöyük, Asurlular'ın oluşturduğu bir ti­caret kolonisiydi. İÖ 17. yüzyılda Hititler'in egemenliğindeki topraklar arasında yer alan Niğde yöresi, daha sonra Tabal Krallığı'na bağlandı. İÖ 8. yüzyılda Asurlular'ın, İÖ 7. yüzyılda Kilikya Krallığı'nın, İÖ 6. yüzyılda Persler'in, İÖ 332'de de Kapadokya Krallığı' nın yönetimine giren yöre, İS 17'de Roma İmparatorluğu'nun sınırları içine katıldı. Hı­ristiyanlık 4. yüzyılda Niğde yöresinde de yaygınlaştı. Bizans döneminde Sasaniler'in, 7.-10. yüzyıl arasında da Müslüman Arap-lar'ın saldırısına uğradı. Daha sonra gene Bi­zanslılar tarafından alınan yöre, 11. yüzyıl sonlarında kısa bir süre Anadolu Selçukluları' nın eline geçti. Daha sonra Haçlılar tarafın­dan yağmalanan Aksaray ve Niğde yöresi, sırasıyla Danişmendliler, Anadolu Selçuklu­ları, İlhanlılar, Eretna Beyliği ve Karamanlı­lar tarafından yönetildi. 1398'de Osmantılar'a bağlanan yöre 1402'de Timur tarafından gene Karamanlılar'a verildi. 1466'da Osmanlı top­raklarına katılan yöre, 20. yüzyıl başlarında Aksaray ve Niğde sancaklarının sınırları için­deydi. Cumhuriyetin ilanından sonra bu top­raklarda Niğde ve Aksaray illeri kuruldu. 1933'te ilçe yapılan Aksaray, Niğde iline bağlandı. Eskiden beri Niğde'nin ilçesi olan Nevşehir 1954'te, Aksaray ise 1989'da yeni­den il haline getirilince Niğde ilinin bugünkü sınırları ortaya çıktı.

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar