YALOVA İLİ VE İLÇELERİ

* Altınova İlçesi
* Armutlu İlçesi
* Çınarcık İlçesi
* Çiftlikköy İlçesi
* Termal İlçesi

Yalova ilinin toplam nüfusu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 2009 yılında 202.531 kişidir. Yalova ili nüfusunun % 65,57′si (132.803) şehirde, % 34,43′ü (69.728) köylerde yaşamaktadır. Yalova ilinin yüzölçümü Harita Genel Komutanlığı’na ait 1/1.000.000 ölçekli Mülki İdari Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilen değere göre 850 km² olup, km²’ye il genelinde yaklaşık 238 kişi düşmektedir.

yalova Türkiye Cumhuriyeti´nin marmara Bölgesi´nde yer alan bir il. marmara Denizi kıyısındaki il, istanbul´a bağlı iken sonradan il olmuştur.
Yörede yerleşimin Neolitik Çağda (M.Ö.8.000-5.500) başladığı tahmin ed ilmektedir. yalova´nın kuruluşu ile ilgili kesin b ilgiler olmamakla beraber, M.Ö. 7. yüzyılda Trakya´dan Küçük Asya´ya geçerek marmara Denizi´nin doğusunda bir krallık kuran Bithynialılar (Bitinyalılar) tarafından bir yerleşim yeri olarak kurulduğu tahmin ed ilmektedir. M.Ö. 74´te Roma İmparatorluğu yönetimine giren yöre, M.S. 395 yılında Roma ikiye ayrılınca Doğu Roma yani bizans İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. Bugünkü yalova Kaplıcaları´nın tarih içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. M.Ö. 1200 yıllarında bir yer sarsıntısı ile meydana geldiği tahmin ed ilen Termal ilçesindeki Kurşunlu Hamamı´nın dış duvarlarında kuvvet tanrısı Herakles (Herkül), sağlık tanrısı Asklepios, sıcak su ve sağlık per ileri olan Nemfler´in kabartmaları görülmektedir. Termal´in bizans döneminde imparatorların dinlenme ve tedavi yeri olarak büyük üne sahip olduğu b ilinmektedir. bizans döneminden sonra Selçuklular´ın yönetimine giren bölge, Haçlı Seferleri sırasında yakılıp yıkılmıştır. Armutlu Yarımadası nın kuzey kıyısı ile Samanlı dağları nın kuzey eteklerine kurulmuş olan yalova, Türkiye nin Kuzeybatısında ve marmara Bölgesi nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında marmara Denizi, doğusunda Kocaeli ili, güneyinde Bursa ili ile Gemlik Körfezi yer almaktadır. ilin denizden yüksekliği 2 metre, ve yüzölçümü 847 km² dir. yalova ili nin kıyıları girint ili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sah il şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj özellikleri göstermektedir. yalova, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık bir araziye sahiptir. Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru İzmit-Sapanca arasında Kocaeli Sıra dağları ile birleşen Samanlı dağları yla kaplanmış durumdadır ve ilin başlıca dağları da Samanlı dağları dır. Bu dağlar yalova nın güneyinde bulunmaktadır. Birçok tepenin bulunduğu bu dağlık arazide Samanlı dağları nın en yüksek noktası Beşpınar Tepesi dir. (926 m.) Armutlu, taz dağı nın (867 m.) batıya doğru devam eden eteklerinde kurulmuştur.

Tarihçe

Yalova İli, Samanlı Dağları’nın kuzeye bakan eteklerinde kurulmuş, doğal güzellikleri, plajları ve ünlü kaplıcalarıyla önemli yerleşim yerlerinden biridir. Yalova yöresinde yerleşim çok eski tarihlere kadar gider. Önceleri bataklık bir alan olan bugünkü il merkezinde yerleşim ise çok daha sonradır. İlin güneyinde Doğu-Batı istikametinde uzanan Samanlı Dağları’nın Antik Çağ’daki adı Arganthonios’idi. O devrin tipik Anadolu adı olan Arganthonios, bize yöredeki yerleşimin İ.Ö.2000’lere, yani Hattı-Hitit dönemine kadar gittiğini gösterir. Kent merkezi yakınında bulunan kaplıcalar, Antik Çağ’da Pythia Therma olarak adlandırılıyordu. İlk çağdan beri yararlanılan şifalı sıcak maden suyu kaynaklarından tesislerin kurulması ve geliştirilmesi, kentin büyüyüp tanınmasında rol oynadı.

Yalova yöresi, tarih içinde Bitinya, Roma, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde yer aldı. Yerleşmenin antik dönemdeki tam adı bilinmemekle birlikte, yöreye PYLOPYTHİA ve XENODOCHİON dendiği, çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.
Günümüzdeki Hersek ve Çiftlikköy arası, Roma, Doğu Roma (Bizans) İmparatorlarının ve saray çevrelerinin yazlık sayfiye kenti olarak ün yapmıştı.

Adı geçen bölge, HALİZONES TOPRAKLARI ya da YALAKOVASI olarak tanınıyordu. Yöre, Haçlı seferleri sırasında önemli bir tahribata uğradı.

Selçuklular, 21 Ekim 1096’da bugünkü Hersek Köyü civarında bulunan KİBOTOS’ta, Haçlı öncülerini geri püskürttüler.

1301’te, Osmanlılar, Hersek-Yalakdere Vadisi-İznik yolu üzerinde bulunan Koyunhisar (Çobankale)’da, Bizanslıları yendiler ve akınlarını deniz kıyısına kadar sürdürdüler.

Osmanlı tarihinin ilk devirlerindeki dönüm noktası ise, 27 Temmuz 1302’de oldu. Osman Gazi komutasındaki Türkler, Yalakdere Vadisi’nin denize açılan ağzında ve Hersek civarında yapılan Bafeus Muharebesi’nde Bizanslıları büyük bir mağlubiyete uğrattılar.
Bazı tarihçiler, bu olayı Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul ederler.

Gerek 1301’deki Koyunhisar Muharebesi’nde, gerekse 27 Temmuz 1302’deki Bafeus Muharebesi’nde, Osmanlılar Bizanslıları yenmelerine rağmen, Çobankale (Koyunhisar) ve deniz kıyısındaki Yalakonya Kalesini ele geçirememişlerdi.

Yalova yöresi, 1337’de Yalakonya Kalesi ve Çobankale düştükten sonra, Emir Ali tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

XV ve XVI ncı yüzyıl tarihçileri, yöre için YALAKOVA ve YALAKABAD adlarını kullandılar.

Anket

Sitemizi nerden buldunuz?:

Son yorumlar